Shareholder information

Here we gather information for you as an investor.
Feel free to contact us if you have any questions or request additional material.
2022-07-18

Förlängning av löptid för pågående emission

Baserat på Årsmöte 11 juli 2022


2022-07-18

Särskild teckningsanmälan
Förbindelse att köpa aktier i Stirlingversal AB augusti 2022